Een AED kopen

Een investering in een AED heeft als doel mensenlevens te redden. Het is daarom belangrijk om met kennis van zaken een gepaste keuze te maken en aandacht te schenken aan die specificaties die voor u van toepassing zijn.

 

In het Vivon Totaaloverzicht worden de verschillende AED’s, op basis van de onderstaande specificaties, beschreven zodat u een goede vergelijking en daarmee een goede keuze kunt maken.

Volautomaat

Een volautomatische AED geeft automatisch een schok af wanneer dat nodig is. Een knop indrukken is hierbij dus niet meer nodig. Bij een half- automatische AED met schoktoets kan een burgerhulpverlener aarzelen om de schok toe te dienen, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Een AED met meerdere toetsen maakt het gebruik voor een burgerhulpverlener complexer, met het risico op verwarring en foute handelingen.

Meertaligheid

Gezien de steeds verdergaande internationalisering komt er meer vraag naar meertalige AED’s. Met een zogenaamde taalknop/switch, kan de gebruiker zelf de gewenste taal kiezen waarin de AED instructies worden gesproken.

Realtime reanimatie feedback

De zogenaamde realtime reanimatie feedback is een waardevolle aanvulling voor het verbeteren van de kwaliteit van een reanimatie.

Met realtime reanimatie feedback krijgt de burgerhulpverlener direct ge- sproken feedback op de diepte en snelheid van de borstcompressies.

Metronoom (30/2) met gesproken reanimatie instructie

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft de Reanimatie Richtlijnen 2010 gepubliceerd. Hierin staat beschreven dat er 30 borstcompressies en 2 beademingen worden gegeven. Een AED die is uitgerust met een metronoom (30/2) met gesproken reanimatie instructies maakt een reanimatie voor een burgerhulpverlener eenvoudiger. Goed reanimeren van een slachtoffer is absoluut noodzakelijk om de overlevingskans zo groot mogelijk te maken.

Volledigheid zelftest

Een AED staat het grootste gedeelte van de tijd stand-by. Het is daarom essentieel dat een AED zichzelf zo volledig mogelijk test. Problemen kunnen zich voordoen bij elektroden, batterij en condensator. AED’s die deze onderdelen/functies periodiek en volledig controleren bieden een grotere mate van betrouwbaarheid op het moment dat u de AED daadwerkelijk moet gaan gebruiken.

Therapiebereik (J)

Elk slachtoffer heeft een eigen drempelwaarde waarbij defibrillatie succesvol wordt. Dit in combinatie met de individuele stroomweerstand en cellulaire respons maakt het nodig om de toegediende schokenergie tot op het juiste niveau te brengen.

Omdat geen twee slachtoffers gelijk zijn, is een variabele bifasische energie, die rekening houdt met de persoonlijke drempelwaarde van ieder slachtoffer, derhalve aan te raden.

Asystolie detectiedrempel (µV).

Een zwakke ventriculaire fibrillatie gaat na korte tijd over in asystolie (het ontbreken van elektrische activiteit van het hart). Een AED moet deze fijne signalen nog correct kunnen herkennen en interpreteren om te beslissen of een schok kan worden toegediend.

Stof- en waterdichtheid (IP Waarde)

De zogenaamde IP waarde is een codering die aangeeft in welke mate een AED beschermd is tegen stof en water. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming tegen stof weer en het tweede cijfer de bescherming tegen water. Indien de AED bij regen of in de nabijheid van water wordt ingezet is het belangrijk dat het toestel minstens een IPX4 waarde heeft. De AED biedt dan bescherming tegen opspattend water.

Kinderprotocol (5 - 15 - 2)

Kinderen onder de acht jaar hebben minder energie nodig bij defibrillatie. Indien de kans bestaat dat de AED moet worden ingezet bij een kind, kan men het beste een AED kiezen die door middel van kinderelektroden, kinderswitch of sleutel direct het energieniveau aanpast en overschakelt op het kinderreanimatieprotocol (5 - 15 - 2).

Fabrieksgarantie AED en batterij

In de meeste gevallen wordt er 7 jaar of meer fabrieksgarantie gegeven op de AED. De fabrieksgarantie op de batterijen van de verschillende AED’s, verschilt echter sterk per merk.