Wat is een AED

Cardiac Science Powerheart G5 defibrillatorAED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toe- dienen indien er sprake is van een levensbedreigende circulatiestilstand. Het hart zal na de stroomstoot proberen weer een eigen hartritme te krijgen. Nog voordat de ambulance ter plaatse is, kan men al beginnen met defibrilleren. Snelle reanimatie (hartmassage en beademen) en het gebruik van een AED vergroten de overlevingskansen aanzienlijk.

Hoe werkt een AED?

Nadat twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer zijn aangebracht, begint de AED met een analyse van het hartritme. Indien er sprake is van fibrillatie (chaotisch trillen van het hart) zal de AED aangeven dat het noodzakelijk is om een stroomstoot aan het hart toe te dienen. De stroom wordt (eventueel na een druk op de knop) aan het hart toegediend. Het fibrilleren zal hierdoor stoppen en het hart krijgt de kans zelf weer een normaal ritme op te bouwen.

Wat is het nut van een AED?

Een AED vergroot de overlevingskansen van een slachtoffer met een levensbedreigende circulatiestilstand aanzienlijk.

Hoe eerder de reanimatie (hartmassage en beademen) en defibrillatie bij een slachtoffer worden toegepast, des te groter de overlevingskans.

Hoe groot is de overlevingskans bij gebruik van een AED?

Indien binnen 2 minuten een burgerhulpverlener met de AED de eerste stroomstoot toedient, stijgt de overlevingskans tot 80%. De kans op overleven daalt met ca. 10% per minuut als defibrilleren wordt uitgesteld. De figuur hieronder maakt dit duidelijk.

Mag iedereen de AED bedienen?

Ja, iedereen in Nederland mag de AED bedienen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in april 2002 opdracht gegeven via een Algemene Maatregel van Bestuur de Wet BIG zodanig te wijzigen dat het gebruik van de AED door burgerhulpverleners is toegestaan. Hiermee is de mogelijkheid geschapen dat iedereen een AED mag bedienen. Een AED-training is aan te raden, aangezien dit de overlevingskans van het slachtoffer ten goede komt.

De Europese Reanimatie Raad heeft besloten dat tijdens elke reanimatietraining het gebruik van de AED moet worden behandeld om zodoende een bepaalde basiskennis te verkrijgen.

AED-Partner | Ekkersrijt 4301 | 5692 DJ SON | T: 0499-490016 | info@aedpartner.nl | www.aedpartner.nl