AED Totaaloverzicht

Belangrijke specificaties
Een investering in een AED heeft als doel mensenlevens te redden. Het is daarom belangrijk om met kennis van zaken een gepaste keuze te maken en aandacht te schenken aan die productkenmerken die voor u van toepassing zijn.

In bovenstaand overzicht worden verschillende AED's, op basis van de onderstaande specificaties, vergeleken zodat u een goede een goede keuze kunt maken.

Volautomaat

Een volautomatische AED geeft automatisch een schok af wanneer dat
nodig is. Een knop indrukken is hierbij dus niet meer nodig. Bij een halfautomatische
AED met schoktoets kunnen gebruikers aarzelen om de
schok toe te dienen, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Een AED met
meerdere toetsen maakt het gebruik voor een burgerhulpverlener complexer,
met een risico op verwarring en foute handelingen.

Meertaligheid

Gezien de steeds verdergaande internationalisering komt er meer vraag naar meertalige AED's. Met een zogenaamde taalknop/switch, kan de gebruiker zelf de gewenste taal kiezen waarin de AED instructies worden gesproken.

Realtime reanimatie feedback

De zogenaamde realtime reanimatie feedback is een waardevolle aanvulling voor het verder verbeteren van de kwaliteit van een reanimatie.
Met realtime reanimatie feedback krijgt de burgerhulpverlener direct gesproken feedback op de diepte en snelheid van de borstcompressies.

Metronoom (30/2) met gesproken reanimatie instructie

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft de Reanimatie Richtlijnen 2010 gepubliceerd. Hierin staat beschreven dat er 30 borstcompressies en 2 beademingen worden gegeven. Een AED die is uitgerust met een
metronoom (30/2) met gesproken reanimatie instructies maakt een reanimatie voor een burgerhulpverlener eenvoudiger. Goed reanimeren van een slachtoffer is absoluut noodzakelijk om de overlevingskansen zo groot
mogelijk te maken.

Volledigheid zelftest

Een AED staat het grootste gedeelte van de tijd stand-by. Het is daarom essentieel dat een AED zichzelf zo volledig mogelijk test. Problemen kunnen zich voordoen bij elektroden, batterij en condensator. AED's die deze onderdelen/functies periodiek en volledig controleren bieden een grotere mate van betrouwbaarheid op het moment dat u de AED daadwerkelijk moet gaan gebruiken.

Therapiebereik (J)

Elk slachtoffer heeft een eigen drempelwaarde waarbij defibrillatie succesvol wordt. Dit in combinatie met de individuele stroomweerstand en cellulaire respons maakt het nodig om de toegediende schokenergie tot op het juiste niveau te brengen. Omdat geen twee slachtoffers gelijk zijn, is een variabele bifasische energie
die rekening houdt met de persoonlijke drempelwaarde van ieder slachtoffer derhalve aan te raden.

Asystolie detectiedrempel (?V)

Een zwakke ventriculaire fibrillatie gaat na korte tijd over in asystolie (het ontbreken van elektrische activiteit van het hart). Een AED moet deze fijne signalen nog correct kunnen herkennen en interpreteren om te beslissen
of een schok kan worden toegediend.

Stof- en waterdichtheid (IP Waarde)

De zogenaamde IP waarde is een codering die aangeeft in welke mate een AED beschermd is tegen stof en water. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming tegen stof weer en het tweede cijfer de bescherming tegen water. Indien de AED bij regen of in de nabijheid van water wordt ingezet is het belangrijk dat het toestel minstens een IPX4 waarde heeft. De AED biedt dan bescherming tegen opspattend water.

Kinderprotocol (5 - 15 - 2)

Jonge kinderen hebben minder energie nodig om te worden gedefibrilleerd.
Indien de kans bestaat dat de AED moet worden ingezet bij een kind onder de acht jaar kan men het beste een AED kiezen die door middel van
kinderelektroden, kinderswitch of sleutel direct het energieniveau aanpast en overschakelt op het kinderreanimatieprotocol (5 - 15 - 2).

Fabrieksgarantie AED en batterij

In de meeste gevallen wordt er 5 jaar of meer fabrieksgarantie gegeven op de AED. De fabrieksgarantie die door de producent op de batterijen van de verschillende AED's wordt geboden, verschilt echter sterk.