Missie

Sinds 1 september 2003 is onze missie onveranderd gebleven, namelijk:

 

 Het vergroten van de overlevingskans bij een plotselinge hartstilstand door:

  • het vergroten van de AED dichtheid
  • het vergroten van het aantal opgeleide AED bedieners
  • het snel bijeenbrengen van een werkende AED en een getrainde AED gebruiker in geval van nood.

De statistieken tonen aan dat wij hier nog ieder jaar in slagen. Middels onderzoek, vernieuwende concepten

en innovatieve producten zullen wij onze missie de komende jaren voortzetten.